ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พยุหะคีรี
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ และปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อลดการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ ปากทางพยอมรีสอร์ท กลุ่มบ้านเนินฝอยทองทั้งหมด จนสุดระบบจำหน่าย
29/01/2561 09:00
29/01/2561 12:00
กฟอ.พยุหะคีรี
056341225 , 056341111
พงษารัชฎ์ มหาชัย