ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ โรงเรียนวัดหนองจวง ถึง บ้านหนองประเทือง ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่บริเวณ โรงเรียนวัดหนองจวง ถึง บ้านหนองประเทือง ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
22/01/2565 08:30
22/01/2565 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด