ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยแรกริมคลองชลประทานหนองปลาดุก ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายและย้ายเสาแรงสูง
20/03/2563 09:00
20/03/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226
วีรวัฒน์ ปลั่งดี