ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปั้ม Caltex ต.บ้านต๊ำ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
24/05/2564 13:00
24/05/2564 16:00
กฟจ.พะเยา
0839842434
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ