ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา ถนนหนองปรือบริเวณจุดก่อสร้างทาง Motor Way (สาย7)หน้าโรงเรียนบ้านหนองปรือ
1.ย้ายแนวสายแรงสูงข้ามถนนฝั่งโรงเรียนหนองปรือ
2.ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
3.บำรุงรักษาหม้อแปลง
4.ย้ายแนวเสาแรงสูง
21/02/2561 09:00
21/02/2561 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ