ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองไผ่ ม.1 และ บ้านไผ่งาม ม. 10 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ดับไฟฟ้าเพื่อแก้ไขสวิตช์ฟิวส์แรงต่ำชำรุด
16/05/2562 09:00
16/05/2562 12:00
กฟอ.แก้งคร้อ
044882764
นายสนธยา ทองเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณดับไฟทำงาน