ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนเขาพิทักษ์- บ่อนไก่ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาและพาดสายเคเบิ้ลอากาศหุ้มฉนวน ตั้งแต่บริเวณ หน้าร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตรงข้ามหอพักธนัญญา,ซอยเขาพิทักษ์1,ซอยเขาพิทักษ์2 ถึง หน้าร้านทองเจ๊จู
29/05/2563 08:30
29/05/2563 16:30
กฟอ.หัวหิน
0859497597
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด