ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสถานีไฟฟ้าสระแก้ว
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้า และลดกระแสไฟฟ้าดับ
22/10/2562 07:00
22/10/2562 18:00
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
เรืองฤทธิ์ แสนประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ