ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ปากทางไร่ขิง ฝั่งขาเข้า กทม.ถึง สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 1
เปลี่ยนเสาเปลี่ยนสาย ริมถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้า กทม.ตั้งแต่ หมู่บ้านร้าน อ.ฉัตรชัยอะไหล่ยนต์ ถึง สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 1
09/06/2562 08:00
09/06/2562 17:00
กฟอ.สามพราน
034-311756,034311356
วัลลภ สุวรรณศรี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ