ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงข้างร้านข้าวต้มเจ้นิต ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย ถนนพระยาสัจจา
เพื่อทำการบำรุงรักษาและแก้ไขมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้นหม้อแปลงข้างร้านข้าวต้มเจ้นิต ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย ถนนพระยาสัจจา
21/12/2561 09:30
21/12/2561 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด