ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่สูนหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านแม่สูนหลวง หมู่ 1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าตั้งแต่ โรงคัดซินฮั้ว บ.อินเตอร์เฟรช จำกัด, บ้านแม่สูนหลวง ถึง ปลายสายบ้านห้วยน้ำอุ่น และ บ้านแม่สูน ถึง ปั๊มน้ำมัน PT บ้านแม่สูน (ฝั่งทิศตะวันตกและตะวันออกถนน) ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
18/11/2564 09:00
18/11/2564 16:00
กฟอ.ฝาง
053453539
วัฒนพงศ์ ชมภูคำ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟบ้านแม่สูน