ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปักเสาแซมไลน์แรงสูงหน้าสถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า
21/09/2562 09:00
21/09/2562 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ