ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ปลายคลองพันศรี,บ.บนไร่,สี่แยกควนพุน,ซ.สุดสวย,หมู่5,6 บางส่วน ,7
ประกาศ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว พื้นที่ บ.ปลายคลองพันศรี,บ.บนไร่,สี่แยกควนพุน,ซ.สุดสวย,หมู่5,6 บางส่วน ,7
18/01/2562 09:00
18/01/2562 16:00
กฟย.ชัยบุรี
0879932662
กิตติศักดิ์ มีเสน