ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อาคารพานิชย์ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดลำปาง
ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์รองรับระบบเคเบิ้ลใต้ดินข้ามแยก สำนักงานขนส่ง
20/02/2563 09:00
20/02/2563 12:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ