ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบ้านห้วยยน้ำใส หมู่ที่3 ,บ้านวังมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะแบก ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น.
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบ้านห้วยยน้ำใส หมู่ที่3 ,บ้านวังมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะแบก ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น.
23/08/2565 09:00
23/08/2565 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯต.วังตะแบก 09.00-17.00 น