ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เทศบาลซอย 16
1. รื้อถอนเสา 12 เมตร และ ติดตั้งเสา 12.20 เมตร จำนวน 13 ต้น
2. พาดสาย 185 SAC ระยะทาง 0.25 วงจร-กม.
3. รื้อถอน ตัดจ่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ จำนวน 1 จุด
29/09/2564 09:00
29/09/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด