ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.4 ต.ลำลูกบัว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบจำหน่ายแรงต่ำให้สอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น บริเวณ คริสมัสฟฟาร์ม PEA 44-008169 ขนาด 50 เควีเอ
12/06/2564 09:00
12/06/2564 14:00
กฟอ.บางเลน
034391125
ปัญญา อิ่มประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด