ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดลำนารายณ์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเดิมให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ บริเวณสี่แยกตลาดลำนารายณ์ (หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ) ถึงบ้านสะพานขาว ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ สี่แยกตลาดลำนารายณ์ ถึง บ้านสะพานขาว ใน วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
02/02/2563 08:00
02/02/2563 14:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ