ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.สงขลา-นาทวี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30น. – 17.00 น.
บริเวณ--- ถ.สงขลา-นาทวี ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา บ้านชุมพอ บ้านแหลมเคียน ตั้งแต่ ปากซอย5 ชุมพอ ถึง หมู่บ้านพฤทธานี แหลมเคียน
-บ้านชุมพอ บ้านแหลมเคียน ฝั่งขาเมืองสงขลา
-ซอยชุมพอ 1 และซอยชุมพอ 3
-ซอยแหลมเคียน 2,3,4 และซอยสามครึ่ง
-ซอยวัดแช่ม
-หมู่บ้านพฤทธานี
08/12/2564 08:30
08/12/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ