ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.อู่ตะเภา ม.8 ต.ดงป่าคำ (ฝั่งหนองหวาย)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน มีความจำเป้นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องดับไฟฟ้าบริเวณ บ้านอู่ตะเภา ม.8 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร (เฉพาะเขตติดต่อ บ.หนองหวาย อ.ตะพานหิน) ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จะทำการจ่ายไฟคืนระบบทันที
12/09/2562 09:00
12/09/2562 14:00
กฟอ.ตะพานหิน
056622133
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1อู่ตะเภา ม.8 ต.ดงป่าคำ