ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฺBUA3R-01 ถึง BUA3S-14/1
เชื่อม DDE ฟีดเดอร์ 10
ไฟดับเวลา 08.00-13.00 น. ประกอบด้วย บ้านดงหมากยาง , สูบน้ำบ้านดงหมากยาง , ประปาบ้านท่าโพธิ์ , บ้านโนนสา , บ้านโนนวังเยี่ยม , ประปาบ้านโนนสา
ไฟดับเวลา 13.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านโนนทรายทอง , บริษัท ย่างฉางยางพารา จำกัด , ประปาบ้านโนนไทรทอง , ประปาบ้านโคกก่อง
20/09/2562 08:00
20/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด