ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่แยกโรงแรมมอนทิส แยกน้องเบียร์ ถนนคนเดิน -หน้าแบงค์กรุงไทย แยกน้องเบียร์-แยกไปเวียงเหนือ แยกน้องเบียร์-ตลาดแสงทอง
จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ด้านแรงสูง(ต้นCT-VT) ของโรงพยาบาลปาย ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูงSF-6 บ้านหัวนา และซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงที่ชำรุดในระบบของกฟภ.ในไลน์ฟีดเดอร์7 สถานีปาย
09/06/2563 09:00
09/06/2563 16:00
กฟอ.ปาย
093-3141456
สุเมธ ทัตตานนท์