ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.7 ต.ผาจุก อ.เมือง
ปรับปรุง(ไฟตก) บริเวณวัดป่าเขื่อนผาจุก ม.7 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
22/09/2563 09:00
22/09/2563 16:00
กฟจ.อุตรดิตถ์
0979216995
สัญญา เสือน้อย
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟวัดป่าเขื่อนผาจุก