ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านอีเก้ง อ.พนา ถึงบ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา
ย้ายแนวระบบจำหน่าย
06/08/2564 09:00
06/08/2564 13:00
กฟอ.พนา
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด