ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ซับปรางค์ บ.ข่อยนอก ซอยแสนสุข บ.สระแก้ว และ บ.เขาพลวง อ. บึงสามพัน ยาวไปจนถึง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปฏิบัติงานปักเสาเสริมในไลน์และทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย
10/08/2564 13:30
10/08/2564 16:00
กฟอ.บึงสามพัน
0947535600
คุณานนท์ สุภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1หลัง RECLOSER 7R-01