ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย 1002 ตั้งแต่สามแยกไฟแดงสองคอน ถึง ถนนสายทางหลวงชนบทสาย สบ.1026 ( อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ,วัดถ้ำเจริญสุข )
เพื่อย้ายแนวเสา-สายไฟ หลบ-หลีกเลี่ยง งานขยายผิวการจราจร
08/02/2561 09:00
08/02/2561 16:30
กฟจ.สระบุรี
036-211139, 211023, 211900 FAX. 036-222137
ชัยยศ นิยมไทย