ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่บ้านนายพล ซอยประตูน้ำ ศูนย์เด็กเล็ก
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณ หมู่บ้านนายพล ซอยประตูน้ำ ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายกระเเสไฟฟ้าเเรงสูงเเละเเรงต่ำ
20/02/2564 08:30
20/02/2564 16:30
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด