ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับบ้านน้ำก้อแกเครือ,ม.2ม.3ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
04/12/2562 08:30
04/12/2562 12:00
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
สุทัศน์ นาคีสถิตย์
ลำดับดาวน์โหลด