ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ดับไฟซ่อมแซมระบบจำหน่าย ลูกถ้วยแขวนแตกชำรุด ไลน์ชั้นบน feeder 9 สฟฟ.กระนวน บริเวณแถวหน้าค่ายเปรมฯ บ.จั่น
26/07/2565 09:00
26/07/2565 12:00
กฟอ.น้ำพอง
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์