ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าตลาดนัดบ้านทุ่งเสือข่วน ถึง หน้าร้านอาหารบ่อปลาหัวช้าง ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าตลาดนัดบ้านทุ่งเสือข่วน ถึง หน้าร้านอาหารบ่อปลาหัวช้าง ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์เชื่อมโยง TLG05VB ถึง TLG04VB (เขาล้าน-บ้านดอน)
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บริษัท ฉลองคอนกรีต จำกัด, บ้านทุ่งเสือข่วน, หจก.เจริญทรัพย์, หจก.ไนน์ตี้ไนน์ เบเกอรี่, ร้านหมูบัณทิต, บริษัท ตรี24 จำกัด, นายสมุทร บิลอับดุลล่าห์, บ้านพักนายวุฒิพงษ์ วงศ์ชุมพิศ และซอยตาพร่าง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at In front of Baan ThungSueaKhuan Fresh Market to the front of BoPlaHuaChang Restaurant Moo 1 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 08 October 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Chalong Concrete Co., Ltd., Baan ThungSueaKhuan, CharoenSap Partnership, Ninety Nine Bakery Limited Partnership, Banthit Pork Shop, Tree 24 Co., Ltd., Mr.Samut Bill Abdullah, Mr. Wuttipong Wongchumpit and Soi Ta-Prang
08/10/2564 09:00
08/10/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร