ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดปลดแคล้มป์ก่อนแยกบ้านทุ่งปุย – CEA07VS-109 (Dis#ต่อแดนแม่ขาน)
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาแรงสูงขนาด 14.30 ม. จำนวน 3 ต้น เพื่อยกระดับสายแรงสูง ให้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่1 ติดตั้งป้ายแสดงผลความเร็วแบบดิจิตอล
20/07/2564 08:30
20/07/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด