ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกข่วงสิงห์ - แยกพลังงานทหาร
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
27/04/2565 09:00
27/04/2565 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด