ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยวัดป่าทรงคุณ หมู่บ้านศรีสุคนธ์ ต.ดงพระราม,ต.บ้านพระ
ดับไฟปฎิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV. บริเวณซอยวัดป่าทรงคุณ หมู่บ้านศรีสุคนธ์ ต.ดงพระราม,ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
05/02/2561 07:30
05/02/2561 18:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณไฟดับ