ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA3S-04 ถึง BUA3S-04/1
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ย้ายเสาแรงสูง 1 ต้น หน้าโรงแรมเดอะวัน
ดับไฟเวลา 08.00 - 14.00 น. ประกอบด้วย หจก.เซนจูรี่บึงกาฬ,โรงกลึงเหล็กนาโนน,บ้านนาโนน(ฝั่งศุนย์ราชการ),เสาสัญญาณโทรศัพท์ CAT,จุตามาศ รีสอร์ท,นาโนนค้าปุ๋ย,เอ แอนด์ พี รีสอร์ท,หอพักนาโนน,ลืมแก่ คาราโอเกะ,สถานตรวจสภาพรถ ช.ทวีทรัพย์,หมู่บ้านใจกลางเมือง,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ,สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ,ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ,คลีนิคหมอปรีเปรม,คลีนิคหมอรัชนีวรรณ,คลีนิคหมอเจ็ต(นพ.ศิวศิษฏ์),คลินิคหมอณัฐ หมอต้น,คลีนิคหมอตุลยชาติ,เทสโก้โลตัสบึงกาฬ,ร้านประดับยนต์(ในโลตัส),โรงแรมเดอะวัน,
05/08/2562 08:00
05/08/2562 14:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด