ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หัวหิน ซอย 81
กฟอ.หัวหิน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่าย เพื่อความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณ ซอยหัวหิน 81 โรงแรมไข่มุก โรงแรมเอสเครป
11/02/2562 08:00
11/02/2562 17:00
กฟอ.หัวหิน
0894113606
วรัญญู นาคะเวช
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟทำงาน