ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองแหน ถึง บ้านโคกใหญ่
รื้อถอนเสาคอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
ปัดเสาคอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
06/03/2563 08:30
06/03/2563 16:30
กฟจ.บุรีรัมย์
0899470223
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด
1 แจ้งดับไฟ