ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย,หมู่บ้านเวียงกลาง(หนองยาว),หมู่บ้านเมลานี ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เนื่องด้วยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.0๐ น. ถึง เวลา 12.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย,หมู่บ้านเวียงกลาง(หนองยาว),หมู่บ้านเมลานี ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ฉะนั้นตามวัน – เวลาดังกล่าว บริเวณ ที่อยู่อาศัย, สถานประกอบการ, กิจการหรือร้านค้าของท่าน จะไม่มีไฟฟ้าใช้ รวม ครึ่งวัน
18/05/2565 09:00
18/05/2565 12:00
กฟจ.เชียงราย
053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด