ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 บ้านหนองอนมัย ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ย้ายแนวเสาแรงสูงบ้านหนองอนามัย
09/05/2565 08:00
09/05/2565 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ปรับปรุงระบบ 22kV