ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่มาวต้นตุ้ม หมู่ 2 ตำบลม่อนปิ่น
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงสูง ตั้งแต่ ปางทางเข้าซอย ข้างโรงสีสมคิด ถึง ปลายสาย (ตามแผนผังแนบ)
19/09/2562 09:00
19/09/2562 16:30
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังแนบ
2ประกาศดับไฟ