ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริเวณซอยบ่อดินเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลบึงซำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยบ่อดินเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลบึงซำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
23/03/2564 09:00
23/03/2564 12:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟฟ้า