ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านค้อ ตำบลเป๊าะ
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า
พื้นที่ ไลน์บ้านค้อ ตำบลเป๊าะ
วัน พุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 - 17.00 น.

PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง
เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1. ไฟเกษตรรอบหนองบึงบูรพ์ 1
2. บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเป๊าะ
3. บ้านค้อ หมู่ที่ 11 ตำบลเป๊าะ
4. เลิศทวี รีสอร์ท ตำบลบึงบูรพ์
5. บริษัท โป-โป จำกัด ตำบลบึงบูรพ์

** ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภออุทุมพรพิสัยได้มีการส่งหนังสือแจ้งดับไฟไปยังผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้เเล้ว
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ????
10/08/2565 09:00
10/08/2565 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045-691606 , 045-638295
สันติภาพ มิระสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด
1ผังดับไฟ