ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ขุขันธ์ จาก 3 แยกขุขันธ์ ถึง หน้าร้านโล่เจริญ /บรเวณได้รับผลกระทบ 3 แยกนางรำ เลี้ยวขวา ไปทาง ถนนขุขันธ์ ถึง 3 แยกขุขันธ์ เลี้ยวขวา ถึง ร้านโล่เจริญ
ย้ายระบบแรงต่ำเข้าระบบจำหน่ายใหม่
23/02/2564 09:00
23/02/2564 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด