ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงทิพย์ ม.3 ต.ท่าอีบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ปรับปรุงย้ายจุดติดตั้ง ดร๊อพเอ้าท์ฟิวส์ รหัส LOA05F-07
24/07/2562 09:00
24/07/2562 12:00
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
แมน คำสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด