ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังANA5R-01ไลน์บ้านนาดอกไม้ถึงปากทางบ้านน้ำปลีก
เปลี่ยนขนาดสายจากขนาด120Aเป็นขนาด185SCA
19/02/2561 09:00
19/02/2561 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด