ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟย.เขาสวนกวาง
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา จากคอน (SP) เป็น เหล็กทางโค้ง (CCB)
09/12/2564 09:00
09/12/2564 18:00
กฟอ.น้ำพอง
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์