ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อู่จอดรถนครชัยแอร์ ถึง ปั้มแก๊ส พีเค (คลองเขว้า)
ปฏิบัติงาน เชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงไลน์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเดิมให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ บริเวณบ้านคลองเขว้าถึงสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. และ เวลา 16.30 – 17.00 น.
13/08/2562 08:30
13/08/2562 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ