ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ไทรบุรีตำบลบ่อยาง
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง T-631 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 11. น.
บริเวณ ปากซอย 25 ถ.ไทรบุรี (บางส่วน) , ซอย 25 ถ.ไทรบุรีตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
09/09/2564 08:30
09/09/2564 11:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1