ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลวังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
บริเวณที่ไฟดับ หมู่บ้านโดยรอบวัดวังเย็น วัดวังเย็น บ้านเนินกระถิน บริษัท ไทยโฮ อิเล็คทริคไวร์ จำกัด บ้านหนองกระสังข์ วัดหนองกระสังข์ บริษัท ไอเอสเอส จำกัด บริษัท ไทยพัฒนากิจ หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด บริษัท CH แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท สยามอาเจนตัม จำกัด หมู่บ้านหนองบัว วัดแหลมประดู่ หมู่บ้านแหลมประดู่ อบต.แหลมประดู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมประดู่ บ้านเนินสระ บ้านเนินเรียบ วัดดอนศาลเจ้า บ้านคันคลอง บริษัท CH ออโต อินดัสเตรียล จำกัด หมู่บ้านยางสูง
15/11/2563 08:00
15/11/2563 17:00
กฟจ.ฉะเชิงเทรา
038-589007 038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด