ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกเขา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
1.ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 6 ต้น
2.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 0.17 กิโลเมตร
3.รื้อถอนหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
4.ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 2 เครื่อง
06/02/2564 09:00
06/02/2564 16:00
กฟจ.บุรีรัมย์
061-3980873
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด