ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามเเยกโรงงานเบทเทอร์
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณสามเเยกโรงงานเบทเทอร์ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงต่ำ
18/03/2563 09:00
18/03/2563 13:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด